Lista postępowań PZP

Pozycje 1-16 z 16  pokazuj  pozycji

I.271.52.2022 Budowa odwodnienia wzdłuż drogi krajowej nr 42 w miejscowości Styków przy ulicy Świętokrzyskiej Gmina Brody Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-11-25 2022-12-16 10:00 2023-01-26
I.271.50.2022 Budowa odwodnienia wzdłuż drogi krajowej nr 42 w miejscowości Styków przy ulicy Świętokrzyskiej Gmina Brody Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-10-25 2022-11-10 10:00 2022-11-18
I.271.49.2022 Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Dziurów Gmina Brody Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-10-05 2022-10-21 10:00 2022-11-10
I.271.47.2022 Budowa odwodnienia wzdłuż drogi krajowej nr 42 w miejscowości Styków przy ulicy Świętokrzyskiej Gmina Brody Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-09-21 2022-10-07 10:00 2022-10-14
I.271.39.2022 Budowa wieży widokowej wraz z tyrolką oraz miejscami parkingowymi celem poszerzenia atrakcji Centrum Turystycznego w Rudzie Gmina Brody Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-08-03 2022-08-24 10:00 2022-10-12
I.271.24.2022 Cyfrowa Gmina - zakup sprzętu do Urzędu Gminy w Brodach Gmina Brody Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-06-09 2022-06-20 10:00 2022-07-29
I.271.23.2022 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brody Gmina Brody Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-05-23 2022-06-08 10:00 2022-06-28
I.271.22.2022 Budowa wieży widokowej wraz z tyrolką oraz miejscami parkingowymi celem poszerzenia atrakcji Centrum Turystycznego w Rudzie Gmina Brody Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-05-16 2022-06-10 10:00 2022-06-13
I.271.16.2022 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brody Gmina Brody Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-04-20 2022-05-16 10:00 2022-05-17
I.271.8.2022 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brody Gmina Brody Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-03-11 2022-03-28 10:00 2022-04-04
I.271.4.2022 Budowa ul. Krótkiej w Dziurowie Gmina Brody Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-02-04 2022-02-21 10:00 2022-04-14
I.271.41.2021 Budowa ciągu pieszo-jezdnego na granicy sołectwa Kuczów, od ulicy Lenartowskiej do ul. Ostrowieckiej w Starachowicach Gmina Brody Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-10-18 2021-11-03 10:00 2021-12-06
I.271.39.2021 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Brody w latach 2022 - 2023 Gmina Brody Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-10-15 2021-11-22 10:00 2022-01-21
I.271.32.2021 Centrum Edukacji Społecznej i Profilaktyki Zdrowotnej Gmina Brody Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-09-02 2021-09-17 10:00 2021-11-16
I.271.17.2021 Przebudowa budynku w Jabłonnie pod świetlicę wiejską Gmina Brody Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-06-04 2021-06-24 10:00 2021-07-21
ZOŚ.271.1.2020 ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY BRODY W 2021 r. Gmina Brody Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-10-28 2020-11-30 09:45 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa