Zakończone postępowania

Pozycje 1-17 z 17  pokazuj  pozycji

Budowa odwodnienia wzdłuż drogi krajowej nr 42 w miejscowości Styków przy ulicy Świętokrzyskiej I.271.52.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2023-01-26 11:13
Budowa odwodnienia wzdłuż drogi krajowej nr 42 w miejscowości Styków przy ulicy Świętokrzyskiej I.271.50.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-11-18 14:35
Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Dziurów I.271.49.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-11-02 11:36
Budowa odwodnienia wzdłuż drogi krajowej nr 42 w miejscowości Styków przy ulicy Świętokrzyskiej I.271.47.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-10-14 10:48
Budowa wieży widokowej wraz z tyrolką oraz miejscami parkingowymi celem poszerzenia atrakcji Centrum Turystycznego w Rudzie I.271.39.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-10-12 11:02
Budowa wieży widokowej wraz z tyrolką oraz miejscami parkingowymi celem poszerzenia atrakcji Centrum Turystycznego w Rudzie I.271.39.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-09-02 11:54
Cyfrowa Gmina - zakup sprzętu do Urzędu Gminy w Brodach I.271.24.2022 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4 2022-07-11 11:31
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brody I.271.23.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-06-22 13:53
Budowa wieży widokowej wraz z tyrolką oraz miejscami parkingowymi celem poszerzenia atrakcji Centrum Turystycznego w Rudzie I.271.22.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-06-13 12:15
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brody I.271.16.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-05-17 14:22
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brody I.271.8.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-03-31 11:19
Budowa ul. Krótkiej w Dziurowie I.271.4.2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-03-31 09:45
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Brody w latach 2022 - 2023 I.271.39.2021 Postępowanie unijne Części: 1 2021-12-09 13:26
Budowa ciągu pieszo-jezdnego na granicy sołectwa Kuczów, od ulicy Lenartowskiej do ul. Ostrowieckiej w Starachowicach I.271.41.2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-11-16 13:21
Centrum Edukacji Społecznej i Profilaktyki Zdrowotnej I.271.32.2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-11-04 14:07
Przebudowa budynku w Jabłonnie pod świetlicę wiejską I.271.17.2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-07-13 13:31
ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY BRODY W 2021 r. ZOŚ.271.1.2020 Postępowanie PZP Części: 1 2020-12-14 13:21

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa